Stypendia do Kuwejtu
Wiadomość, opublikowana 11-07-2017

Ambasada RP w Kuwejcie powiadomiła o ofercie stypendialnej strony kuwejckiej dla polskich studentów arabistyki w roku akademickim 2017/2018. Obejmuje ona 5 stypendiów w zakresie nauki języka arabskiego w Centrum Nauki Języka Arabskiego na Uniwersytecie Kuwejckim.

Osoby zainteresowane powinny za pośrednictwem uczelni przesłać do BUWiWM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2017 r. (data wpływu dokumentów do biura) następujące dokumenty:

  • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1)
  • zaświadczenie lekarskie
  • 4 zdjęcia formatu paszportowego
  • list polecający z uczelni
  • zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego
  • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006r. (zał. nr 3)
  • uwierzytelnioną kopię świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • kserokopię paszportu – strona ze zdjęciem.

UWAGA! Termin dostarczenia dokumentów do Działu Współpracy z Zagranica (pokók 214 w Collegium Historicum na ul. św. Marcin 78) upływa 13 lipca br.


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.