Szwajcarskie stypendia rządowe dla naukowców i artystów
Wiadomość, opublikowana 04-09-2017

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych, Konfederacja Szwajcarska będzie przyznawać zagranicznym badaczom i artystom stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych.

Do zdobycia są również stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych.

Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej na rok akademicki 2018-2019 (rozpoczęcie studiów we wrześniu 2018 r.) dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych (ESKAS).

Wnioski wraz z załącznikami (w trzech kompletach) należy składać do dnia 15 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz formularze można znaleźć na stronie federacji Szwajcarskiej.

Dalsze informacje na temat możliwości studiowania i prowadzenia badań w instytucjach naukowych Szwajcarii dostępne są na stronie internetowej: www.swissuniversities.ch

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna