Kolejny wykład z cyklu Uniwersyteckich Wykładów na Zamku
Wydarzenie, rozpoczyna się 08-05-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na ósme spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconych w tym roku problemowi wolności. Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 maja o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Mizgajski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, a jego tytuł brzmi Wolność ludzka wobec przyrody. Różne wymiary relacji.

Człowiek jest bez wątpienia dominującym gatunkiem na Ziemi, stąd wśród różnych aspektów wolności ludzkiej ciekawa może być refleksja nad jej znaczeniem dla indywidualnych i społecznych zachowań wobec naszego przyrodniczego otoczenia. Odnosząc się do uwarunkowań wolności wobec przyrody na poziomie osobowym, rozróżnić należy kształtowanie świadomości wynikającej z przyswojonej wiedzy oraz wyznawanych wartości i idei od presji społecznej, oddziaływania rynku i egzekwowania prawa. W tych ramach na przykładzie problemu jakości powietrza, przedstawiona zostanie rola nauki w kształtowaniu świadomości społecznej wobec przyrody (w tym podejście Kościoła do wolności człowieka wobec przyrody). Natomiast uwarunkowania wolności oddziaływań na środowisko przyrodnicze na poziomie społeczności, omówione zostaną w podziale na wolność gospodarczą (m.in. problem podejścia do dobra wspólnego i koncepcje łączące stopień degradacji przyrodniczego otoczenia z poziomem gospodarczym), wolność społeczno-polityczną (m.in. problem demokracji i dyskusji w literaturze o jej znaczeniu dla zachowań społecznych wobec przyrody) oraz wolność państwową (m.in. wpływ zewnętrzny na postrzeganie kwestii przyrodniczych przez państwa na przykładach dotyczących Unii Europejskiej).

Stwierdzić można, że wolność zachowań w stosunku do przyrody wymaga włożenia w ramy, wynikające z syntezy doświadczeń ludzkości, a także doprowadzenia do skutecznego przeciwdziałania wygrywaniu interesu indywidualnego kosztem dobra wspólnego.


Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – geograf, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, kierownik Zakładu Geografii Kompleksowej, kierownik Centrum Edukacyjnego Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie środowiskiem”. Był też m.in. dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i wiceministrem ochroni środowiska. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest zarządzanie środowiskiem, które traktuje jako ważne i perspektywiczne pole zintegrowanych badań geograficznych. W sposób szczególny zajmuje się teorią i zastosowaniem koncepcji świadczeń ekosystemów oraz ekologią miasta i terenów zurbanizowanych, w tym włączenia podejścia ekosystemowego do sterowania rozwojem aglomeracji. Kontynuuje również zainteresowanie krajobrazem, uczestnicząc w badaniach nad zagadnieniem jakości i kwantyfikacji cech krajobrazów w nawiązaniu do struktury użytkowania ziemi. Bierze udział w pracach licznych gremiów naukowych. Dopełnieniem jego aktywności jest działalność aplikacyjna i popularyzatorska.

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.