Szkoła Tłumaczy

Charakterystyka: Szkoła oferuje studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w programie polsko-angielskim i polsko-niemieckim.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu tłumacza poprzez wy-kształcenie praktycznych sprawności i opanowanie technik profesjonalnego tłumaczenia. Pro-gram studiów obejmuje: tłumaczenie pisemne z różnych dziedzin, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie konsekutywne i tłumaczenie liaison, występowanie publiczne, warsztaty z języka polskiego, emisji głosu i tłumaczenia wspomaganego komputerowo, a także nauczanie języka francuskiego. Wielu absolwentów Szkoły pracuje jako tłumacze etatowi lub akredytowani przy Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i Trybunale Sprawiedliwości oraz jako tłumacze przysięgli, tłumacze etatowi w firmach i tłumacze "wolni strzelcy" na rynku prywatnym. Te liczne dostępne formy wykonywania zawodu pozwalają jego adeptom elastycznie połączyć obowiązki zawodowe z ich sytuacją życiową. Zaletą zawodu tłumacza jest również jego przyszłościowość: popyt na usługi tłumaczy nie zaniknie w przewidywalnej przyszłości, a raczej będzie rósł w związku z globalizacją, integracją polityczną i gospodarczą, transgranicznym obrotem prawnym czy zwiększoną wymianą naukową i kulturalną.

Celem kursu "Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego" jest kształcenie umiejętności sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, wykonywanie tłumaczeń ustnych liaison i a vista, zaznajomienie się z metodologią tłumaczenia różnych tekstów prawnych oraz obowiązkami tłumaczy przysięgłych.

Celem kursu "Przygotowanie do zawodu tłumacza konferencyjnego języka niemieckiego" jest kształcenie umiejętności tłumaczenia fragmentów wypowiedzi ustnych z zastosowaniem właściwych technik tłumaczeniowych z uwzględnieniem specyfiki danej sytuacji komunikacyjnej oraz uwarunkowań kulturowych, analiza tekstów mówionych, ich przekład na język obcy i odwrotnie.

Czas trwania studiów: 4 semestry
Czas trwania kursów: 1 semestr

Informacje i zapisy: https://kursy.amu.edu.pl.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.