Władze SAUAM

W skład Zarządu na lata 2016-2019 weszli:

 • Wojciech Jankowiak - Przewodniczący
 • Anna Górna - Kubacka - Wiceprzewodnicząca
 • Ilona Długa - Sekretarz
 • Maria Zalewska - Skarbnik
 • Maria Czerwińska
 • Małgorzata Dryjska
 • Stanisław Lorenc
 • Maria Magdalena Młyńczak
 • Witold Namerła
 • Marcin Orlik
 • Mariusz Polarczyk

 Komisja Rewizyjna składa się z następujących osób:

 • Barbara Sierpowska - Przewodnicząca
 • Krzysztof Jęchorek - Zastępca Przewodniczącej
 • Wacława  Małecka - Sekretarz

 

Zarząd w latach 2013-2016:

 •  Wojciech Jankowiak - Przewodniczący
 • Jerzy Kepel - Wiceprzewodniczący
 • Maria Czerwińska - Sekretarz
 • Maria Zalewska - Skarbnik
 • Ilona Długa
 • Małgorzata Dryjska
 • Anna Górna - Kubacka
 • Zbigniew Jaśkiewicz
 • Grażyna Kalinowska-Jarzyńska
 • Witold Namerła
 • Mariusz Polarczyk
 • Zbigniew Theus

 

Komisja Rewizyjna w latach 2013-2016:

 • Maria Magdalena Młyńczak - Przewodnicząca
 • Maria Kaniewska - Zastępca Przewodniczącej
 • Katarzyna Marnocha - Sekretarz

 

Zarząd w latach 2010-2013:

 • Jerzy Kepel - Przewodniczący
 • Michał Kruczkowski - Wiceprzewodniczący
 • Maria Czerwińska - Sekretarz
 • Witold Stasiewski - Skarbnik
 • Ilona Długa
 • Małgorzata Dryjska
 • Anna Górna - Kubacka
 • Kamil Hajdukiewicz
 • Zbigniew Jaśkiewicz
 • Witold Namerła
 • Mariusz Polarczyk
 • Maria Zalewska

 

Komisja Rewizyjna w latach 2010-2013:

 • Józef Kotlarek
 • Maria Magdalena Młyńczak
 • Maria Nowakowska