47. Poznan Linguistic Meeting na Wydziale Anglistyki
Wydarzenie, trwa od 18-09-2017 do 20-09-2017

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem przewodnim „Language in focus: The big picture”. W tej edycji chcemy skupić się na bardziej holistycznym spojrzeniu na sam język, porozmawiać o uogólnieniach możliwych przy spojrzeniu „z lotu ptaka”, w szerszej perspektywie.

W dniach 18–20.09.2017 Wydział Anglistyki UAM po raz kolejny gościć będzie językoznawców z całego świata podczas 47. edycji międzynarodowej konferencji Poznań Linguistic Meeting (PLM). PLM powstało z inicjatywy prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk w 1990 roku. Kontynuując numerację poprzednich trzydziestu konferencji organizowanych przez Instytut Filologii Angielskiej, w tym roku spotkamy się w Poznaniu po raz 47. Konferencja będzie objęta honorowym patronatem JM Rektora UAM, prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego oraz Prezydenta Poznania, Pana Jacka Jaśkowiaka.

Tegoroczne spotkanie wybitnych lingwistów poświęcone będzie debacie o wkładzie poszczególnych do językoznawstwa poszczególnych subdyscyplin, ich wpływie na pełen obraz języka, a także o tym, co do powiedzenia mają inne dziedziny nauki, m.in. psychologia, socjologia, biologia, medycyna, czy kognitywistyka. Inauguracyjny wykład konferencji wygłosi prof. William Kretzschmar z Uniwersytetu w Georgii/Uniwersytetu w Glasgow, który zasłynął w świecie naukowym swoją pracą nad złożonością (ang. complexity) i sposobami wykorzystania teorii złożoności w językoznawstwie. Goszczenie tak ważnej dla współczesnego językoznawstwa osoby jest dla Wydziału Anglistyki wielkim zaszczytem, szczególnie biorąc pod uwagę innowacyjność reprezentowanego przez prof. Kretzschmara podejścia do nauki o języku. Do motywu przewodniego nawiążą również wykłady plenarne. Prof. Antonella Sorace z Uniwersytetu Edynburskiego wygłosi wykład dotyczący dwujęzyczności dorosłych, a prof. Eugeniusz Cyran z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opowie o „świecie bez dźwięczności”. Ciekawym wydarzeniem będzie również tegoroczna nowość, a mianowicie dialog pomiędzy prof. Raymondem Hickeyem z Uniwersytetu w Duisburgu i Essen oraz prof. Peterem Trudgillem z Uniwersytetu we Fryburgu i Uniwersytetu Anglii Wschodniej, którzy poruszą temat społecznych uwarunkowań złożoności w języku. Oprócz powyższych wykładów uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział również w wielu sesjach tematycznych poświęconych fonologii, składni oraz neuro- i psycholingwistyce. Jednym z głównych punktów programu będzie tradycyjna już debata dotycząca motywu przewodniego konferencji. Poprowadzi ją pomysłodawczyni idei debat PLM, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, a udział w niej wezmą goście plenarni i dr hab. Matylda Włodarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Format debaty umożliwi interakcję zaproszonych dyskutantów z publicznością. W sumie w konferencji PLM 2017 weźmie udział ponad 100 uczestników, którzy przedstawią wyniki swoich badań w ponad 90 referatach i na dwóch sesjach posterowych

Skład Komitetu Organizacyjnego PLM2017: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, dr Jarosław Weckwerth, mgr Ewelina Wojtkowiak.


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Marcin Turski

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.