Sukces UAM w konkursie na dotację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Wiadomość, opublikowana 11-12-2017

Ogłoszono wyniki konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na Zintegrowane Programy Uczelni (Ścieżka III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju), którego celem jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia akademickiego zgodnych z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

UAM otrzymał najwięcej punktów i aż 37 603 945,34 zł dotacji, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zintegrowane Programy Uczelni mają posłużyć:

  • podnoszeniu umiejętności studentów i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni,
  • tworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich,
  • wspieraniu świadczenie wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (takich jak akademickie biura karier).

W ramach realizacji programów na wszystkich nagrodzonych uczelniach wsparciem zostanie objętych ponad 37 tys. osób – studentów, pracowników i wykładowców szkół wyższych.

Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 4 z poniższych modułów:

  1. moduł programów kształcenia,
  2. moduł podnoszenia kompetencji,
  3. moduł programów stażowych,
  4. moduł  wsparcia  świadczenia  wysokiej  jakości  usług  przez  instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
  5. moduł studiów doktoranckich,          
  6. moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Czas realizacji projektów waha się między 18 a 48 miesięcy.

Więcej informacji o wynikach i zasadach konkursu na: www.ncbr.gov.pl.

logotypy ue

Informację wprowadził/a: Marta Grunwald

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.